Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36 46 477 104

Rólunk

Tisztelt Látogató!

A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (továbbiakban MEFI) köszönti Önöket. A MEFI-t 2016-ban Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozta létre, a gondoskodó város koncepciójának keretében, azzal a céllal, hogy megteremtődjön egy egységes egészségügyi alapellátási rendszer városunkban.

Az Intézethez tartoznak:

  • a háziorvosi körzetek (89 körzet)
  • a házi gyermekorvosi körzetek (32 körzet)
  • a fogorvosi körzetek (74 körzet)
  • a területi védőnői körzetek (54 körzet)
  • az iskolavédőnői körzetek (22 körzet)
  • az iskolaorvosi körzetek (11 körzet)
  • a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet
  • a 24 órás gyermekorvosi ügyelet és
  • a 24 órás fogászati ügyelet
Ezen törekvés eredményeként a MEFI látja el az egészségügyi alapellátók egységes felügyeletét, koordinálja ezek összehangolt tevékenységét.
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekben úgynevezett feladatellátási-szerződések keretében a korábbiaknak megfelelően, felkészült háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosok látják el a miskolci lakosok kezelését, gondozását.
 
Újdonság, hogy a területi védőnők, iskolavédőnők, iskolaorvosok a MEFI alkalmazásába kerültek, ezáltal lehetővé vált munkájuk átfogó egységes szakmai koncepciók szerinti átalakítása, szervezése.
 
Ennek keretében dolgoztuk ki azt az országos szinten egyedülálló egészségfejlesztési modellprogramot, mely gyermekeink egészségét hívatott hosszú távon megőrizni. Kulcselemei a komplex szemlélet, az egységes szakmai tartalom, és a standardizált vizsgálati körülmények biztosítása.
 
A modellprogramban, az államilag támogatott felmenő rendszerben végzett kötelező védőnői és iskolaorvosi szűrővizsgálatokon túlmenően, önkormányzati támogatást igénybe véve, komplex kardiológiai szűrést végzünk.
 
Szintén részei a programnak az átfogó egészségfejlesztési foglalkozások, melyeken pszichológus által koordinált oktatás zajlik.
 
 A programnak köszönhetően, lehetőség nyílik a kóros eltérések korai felismerésére, kiszűrésére, ami akár emberéletet menthet. A program legfőbb erőssége, hogy minden miskolci iskolába járó gyermek számára a korábbinál szervezettebben teszi lehetővé az egészségnevelést. A program során folyamatában lehet figyelemmel kísérni a miskolci iskolák tanulóinak fejlődését, segítve felkészülésüket a felnőttkorra.
 
A modellprogram a 2016-17-es tanévben kezdődött el, a miskolci önkormányzat hathatós támogatásával. A programban a páros évfolyamkora járó diákok vesznek részt, azaz minden 2., 4., 6., 8., 10. és 12. osztályos tanuló. A kezdeményezés keretében alkalmanként egy tanítási napot töltenek a miskolci tanulók nálunk a MEFI-ben.
 
Összegezve tehát modellprogramunk átfogó hosszú távú célja, hogy egészségtudatos kiegyensúlyozott, egészséges felnőtt generációt adjon Miskolcnak. Bízunk benne, hogy gyermekeink egészségintelligenciájának javításával, kedvező egészségmagatartási minták átadásával, a rendellenességek korai felismerésével, kezelésével, gondozásával javulnak városunk népegészségügyi mutatói, és aktívan hozzájárulhatunk, hogy a miskolci gyermekek felnőve, hosszú és egészséges életet éljenek.