Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36 46 477 104

Egészségnevelő előadások

Az egészségnevelés célja, az egészségkultúráltság kialakítása.

Az egészségnevelés feladata: az emberek tudatos és felelősségteljes magatartásának kialakítására irányuló sokoldalú nevelőtevékenység. Ez magában foglalja az ismeretek átadását, az egészségi jártasságok, készségek, valamint szokások kialakítását.

Ez a primer-, a szekunder-, és a tercier prevencióban nyilvánul meg.

  • a primer prevenció, az egészséges emberekre irányul a károsító tényezővel való találkozást előzzük meg (pl. ismeretterjesztő előadás, szűrővizsgálatok, anya-gyermekvédelem, foglalkoztatás egészségügy stb.).
  • a szekunder prevenció, az egészségesekre, a kockázati helyzetekben levőkre, és a betegekre irányul (pl. mentálhigiénés klub, kismamagondozás stb.).
  • a tercier prevenció, a kompenzált állapotú, egyensúlyban levő idült betegekkel, az utógondozottakkal, és a rehabilitációra szorulókkal foglalkozik (pl. gondozóhálózatok)

Az egészségnevelés fő feladata: a meglévő értékek megtartására irányuló pozitív, aktív prevenciós szemlélet kialakítása, az aktív egészségtámogató magatartás kialakítása.