Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36 46 477 104

Drogprevenciós

Egészségmagatartás ­─ egészségvédelem

 

2. osztály

Cím: Kapcsolataink

Téma: Másokkal való együttműködés, egészségvédő emberi magatartás

A foglalkozás célja a tanulók már meglévő, kialakított egészségszemléletének erősítése, ismereteik bővítése, továbbfejlesztése, személyes egészségi állapotuk fenntartására vonatkozó igényük formálása. A másokkal való együttműködés, az emberi kapcsolatokban megélt érzelmek egészségre gyakorolt hatásának tudatosítása játékosan, mesefeldolgozás által.

4. osztály

Cím: A teljes ember

Téma: Családi, baráti, kortárs, közösségi kapcsolataink egészségvédő szerepe

A foglalkozás célja az egészségtudatosság erősítése, a testi-lelki egészségmegőrzés lehetőségeinek számbavétele, a test és lélek kölcsönhatásainak felismerése. Érzelemfelismerés, érzelemszabályozás, pozitív és negatív tulajdonságok számbavétele, utóbbiak korrigálása mesefeldolgozás, interaktív csoportjátékok által.

6. osztály

Cím: Egészség: testi-, lelki-, szociális jóllét

Téma: Egyéni, társas és környezeti hatások az egészségmegőrzésben

A foglalkozás célja az egészség fogalmának komplex megközelítése. Az egészséget védő, illetve azt veszélyeztető társas és környezeti hatások számbavétele életkornak megfelelő, életszerű példákkal. Továbbá az egészségmegőrzés egyéni felelősségének hangsúlyozása különös tekintettel a sport, a napirend, az egészséges táplálkozás, pihenés, aktivitás szükségszerűségére.

8. osztály

Cím: Serdülőkor és felelősségvállalás

Téma: A serdülőkorral járó pszichés változások: érzelemszabályozás, érzelemkifejezés, nemi szerepek

Fejlődéslélektanilag a serdűlőkor kritikus időszaknak tekinthető. A biológiai, hormonális és pszichoszociális változások mellett ez a káros szenvedélyek kipróbálásának korszaka is.

Ezért a foglalkozás egyik célja annak megvilágítása, hogy egy adott szociális közeg, a barátok, a média hogyan hatnak döntéseinkre, életmódunkra. Az előadás rendjén különös hangsúlyt kapnak a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a pszichoaktív drogok kipróbálásának veszélyei, illetve a felelőtlen számítógép- és internethasználat következményei. Ugyanakkor lehetőség nyílik az egyéni értékek, erősségek számbavételére és azok preventív hatásának tudatosítására.

10. osztály

Cím: Drogprevenció

Téma: A szerek kipróbálásától a függőségig: a pszichotróp szerekkel való visszaélés lelki háttere és veszélyei

Az előadás célja a szenvedélybetegségek kialakulásának genetikai, szociális és lelki okainak bemutatása.

Az előadás keretében a kémiai szerekhez kötött (nikotin, alkohol, koffein, drog, gyógyszer) függőségek mellett a viselkedéses addikciók, az impulzuskontroll és az érzelemszabályozás zavarairól is szó esik. Ugyanakkor a tanulók tájékoztatást kapnak arról, hogy hová fordulhatnak szakszerű segítségért a témához kapcsolódó kérdések, problémák esetén.

12. osztály

Cím: A felnőttkor küszöbén – szermentesen

Téma: Döntésképesség, elköteleződés, felelősségvállalás magunkért és másokért

A különböző szerekkel való visszaélés a meghitt emberi kapcsolatok hiányából, illetve a különböző teljesítményhelyzetekben megélt, vélt vagy valós sikertelenségből származó szorongás- és feszültségcsökkentés látszólagos megoldását kínálva a szenvedélybetegség felé vezető utat készíti elő.

Az előadás célja egyrészt a felnőttkorral járó felelősségvállalás, a döntések hosszú távú következményeinek tudatosítása. Másrészt a személyes és kapcsolati mentálhigiéné fontosságának hangsúlyozásával a vágyott boldogság, a sikeresség, az értékesség érzés konstruktív, egészségvédő lehetőségeinek körüljárása, kifejtése.