Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36 46 477 104

KEF - Kábítószerügyi egyeztető fórum

Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A Magyar Országgyűlés 2000. december 5. napján elfogadta a Nemzeti Stratégia a kábítószer probléma visszaszorítására című dokumentumot, mely a kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjait rögzíti. Az Ifjúsági és Sportminisztérium a Stratégia szándékának megfelelően a településen folyó drogprevenciós munka összehangolása céljából Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozását kezdeményezte. Az elsődleges megelőzést szolgáló rendezvények megvalósításában és sikerességében az eddigiekben is döntő volt azon intézmények és szakemberek együttműködése, akik az ügy iránt elkötelezettek, s tevékeny részesei a probléma megoldásának.

A Nemzeti Stratégia ezen helyi közösségi együttműködésekhez, a települési szinten történő összefogásokhoz és összehangolt cselekvésekhez nyújt felhatalmazást, szakmai támogatást, s pályázati lehetőséget teremtve pénzügyi hátteret. 

A Miskolci KEF megalakulását 2001. április 5. napján Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése III-46/3.192/2001. sz. Határozatával fogadta el.

Alapvető célja a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében megalkotott Nemzeti Stratégia elvére építve az egészséges életmód értékeinek megismertetése, propagálása. A közösség és együttműködés erősítésével elérni, hogy „a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék a problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában.”

Fontos, hogy a Miskolci KEF társadalmi súlyának megfelelően kezelje a helyi drogproblémát, ismerje annak veszélyeit, a hatékony fellépés eszközeit és a közös cselekvésben való részvétel lehetőségeit. A Fórum fontosnak tartja a veszélyeztető tényezők visszaszorítását, a megelőzés és kezelés eszközrendszerének bővítését, valamint a meglévő szolgáltatások megerősítését és további fejlesztését.

Élén a szakmai oldal képviseletében elnök, a helyi önkormányzat képviseletében pedig társelnök áll.