Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36 46 477 104

Iskolai védőnők feladata

Jogszabályi háttér:

  • 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról
  • 1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény
  • 51/1997. (XII.18.) NM rendelet 1. sz. melléklet az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról

Az iskolai védőnő feladatát, éves munkaterv alapján végzi, tekintettel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározottakra. Feladata, a gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése kétévenként a 2. 4. 6. 8. 10. 12. évfolyamokban.

A szűrővizsgálatok során a védőnő által végzett vizsgálatok:

  • a tanulók a testmagasság és testtömeg mérése,
  • a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése,
  • az érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata a 6. évfolyamban,
  • a mozgásszervek vizsgálata, különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre,
  • vérnyomásmérés,
  • a pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól,
  • és a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése.

A szűrővizsgálatokon túl, feladata az elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése, a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése, az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése. Egészségnevelési órák tartása, a személyi higiéné, egészséges életmód, elsősegélynyújtás, családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, csecsemőgondozás, önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, szenvedélybetegségek megelőzése témákban.